Nekla - mobile.ntt.nekla.eu

mgops-2.jpg bd5708bd3aaabc069e56f04dc39d3cc2
MGOPS w projekcie "Bądźmy aktywni"
2011-09-05 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli jest jednym z partnerów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przy realizacji projektu: Program aktywizacji społecznej i zawodowej„ Bądźmy aktywni”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Celem projektu jest m.in. aktywizacja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Nekla. Dla uczestników projektu zorganizowane zostaną kursy i szkolenia, dzięki którym będą mogły powrócić na rynek pracy. Projekt skierowany jest również dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie. Rodziny te uczestniczą w cyklicznych spotkaniach. Z naszej gminy w projekcie bierze udział 10 osób.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg f9502b0d6fd0bb4d38211d9bc2814ce8
indeks.png 27d02c3fa9da4b7232a801871b2a6d6a
mocarz.jpg f712616bf640251b59772df283d4a047
klub senior+ LOGO.png 3562b3337c92b3ca33b0d9ba0cbca5c2
04_Plakat 50X70 mały.jpg 2f53c30fa964983dda210e80ef763ff7
handel.jpg 3d38c7dbc57823253c570612d1520987
czyjesteś.jpg 060c888a2a27c77b99130aa53f23c21d
zmień.jpg 7a82914ccc2a74a4ae2ee1e21291d1ab