Nekla - turystyka.nekla.eu

mgops-2.jpg 327394b7cb78d38c883fdbe98bcb1dc8
MGOPS w projekcie "Bądźmy aktywni"
2011-09-05 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli jest jednym z partnerów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przy realizacji projektu: Program aktywizacji społecznej i zawodowej„ Bądźmy aktywni”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Celem projektu jest m.in. aktywizacja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Nekla. Dla uczestników projektu zorganizowane zostaną kursy i szkolenia, dzięki którym będą mogły powrócić na rynek pracy. Projekt skierowany jest również dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie. Rodziny te uczestniczą w cyklicznych spotkaniach. Z naszej gminy w projekcie bierze udział 10 osób.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg 46974e30580dbc754c195c71b717cedc
indeks.png b267bddf41407d6126767c9414e30975
mocarz.jpg 6c318638142c7016d31939bed12077f5
klub senior+ LOGO.png a814a4eed4100daa3aadcbe8ad382080
04_Plakat 50X70 mały.jpg 7abdd55352b2bd980ea501f836b18f9d
handel.jpg fc1c1064a171879344930a18d7726c61
czyjesteś.jpg 22796ff3907945c5217f352a3b1b4fc6
zmień.jpg c2d6c35c82f628e3b4aa3245e205bc89