Nekla - turystyka.nekla.eu

mgops-2.jpg 773f995b003723e32c6f6f8fc9db508d
Rodzaje przemocy
2011-08-11 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Rodzaje przemocy

 

  1. Przemoc fizyczna – fizyczna przewaga wykorzystywania do czynów bezprawnych dokonywanych dokonywanych na kimś. Dotyczy relacji z bliskimi, w której istnieje nierówny układ sił, dochodzi do wykorzystywania władzy i siły fizycznej przez silniejszego nad słabszym. To: popychanie, policzkowanie, wykręcanie rąk, szarpanie itp.

  2. Przemoc psychiczna – groźby, ośmieszanie, poniżanie, zastraszanie,

  3. Przemoc seksualna – wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety itp.

  4. Przemoc ekonomiczna – odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny, itp. Przemoc ekonomiczna to również uporczywe uchylanie się od obowiązku łożenia na utrzymanie dziecka, rodziców lub innej osoby najbliższej i przez to narażanie jej na niemożność zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.

  5. Zaniedbanie – ciągłe niezaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych dziecka, rodziców lub innej osoby najbliższej;objawami mogą być:brak uwagi
    i zainteresowania ze strony rodziców lub opiekunów, niedożywienie, niska waga, niewłaściwe lub brudne ubranie, objawy braku opieki medycznej itp.

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg 606aeb5cbae8a93c30907cce610ea7ba
indeks.png 0863cf7a06ed450a03566bed2ee7208f
mocarz.jpg 028ba4c5d0b114faef0aa2a8768b5bad
klub senior+ LOGO.png a07a021a0d5e8fd0184fe973f6b1b59f
04_Plakat 50X70 mały.jpg e02eb7294f39771eb3edb3bf1484d791
handel.jpg f0c51ac69baeb1a81f969163fbcfb2ac
czyjesteś.jpg 040f58c68b8e1a54fb588cfca19ff5c0
zmień.jpg 609e2c301c1615c9cdaeae59b0bedf53