Nekla - turystyka.nekla.eu

mgops-2.jpg dff78b88ac8304faa7bfa283c92c423c
DOŁĄCZONE PLIKI
Zasiłek pielęgnacyjny
2016-01-01 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie od 1 listopada 2019 r.


Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W celu uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego należy przedłożyć następujące dokumenty:

  • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny (do wglądu)

  • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

  • akt urodzenia dziecka jeżeli wniosek dotyczy dziecka do lat 18.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg 4a4060d31bd1f158f39dfcc826551a5b
indeks.png 0e9be877fbc79a3344097de9963cff37
mocarz.jpg 4dfaaed96d65a2e384e7f7e4038381c8
klub senior+ LOGO.png 8ed5db8cb9d0dfbeb8c7d7a79d8c16ee
04_Plakat 50X70 mały.jpg 5926a1a1279ec4b64411102b27a04184
handel.jpg 9ef9286165b5167aaac4a91db6167476
czyjesteś.jpg 6763ece643d4d69517707300ec7e0ff2
zmień.jpg f3765ec3f892b4a6ce30045bcd7f7031