Nekla - turystyka.nekla.eu

mgops-2.jpg f544635117f0da4d4ba82bda66b735d0
Usługi opiekuńcze
2011-05-16 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Pomoc świadczona w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Przyznając usługi opiekuńcze ustalamy ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego lub jest równy kryterium dochodowemu, określonemu w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej , zwanemu dalej kryterium dochodowym. Kryterium dochodowe wynosi dla osoby samotnej 542 zł (netto), a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego - 456 zł na 1 osobę x liczba osób w rodzinie.
Osoby nie spełniające powyższych warunków ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze w zależności od dochodu.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg 070cc1cfe969ae932ea175dba7fcb757
indeks.png 5627d13a1a252e07da0d23ed585771c3
mocarz.jpg 59b49b4bfb5bee9e83ee709e72263df0
klub senior+ LOGO.png 867cd61e568c9c18aa69d0bd97d6c635
04_Plakat 50X70 mały.jpg 87f531d54731f48012bc1ab8a5295ba3
handel.jpg 06b64951c0d938c38870f201437c8549
czyjesteś.jpg ee7b31ea48db274eba23ba06cf2f7f11
zmień.jpg 257bca43fe83f95506c2b09c3b36c08e