Nekla - mobile.ntt.nekla.eu

mgops-2.jpg 6ecaa55f7f448a1c6c8896054e94d8cd
O Ośrodku
2011-05-16 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

MISJA

"Profesjonalna pomoc społeczna, zmierzająca do zapewnienia

bezpieczeństwa socjalnego jej mieszkańców"

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli działa na terenie gminy Nekla. Swoim zasięgiem obejmuje miasto oraz pobliskie wsie.

Celem działalności Ośrodka jest pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, przede wszystkim poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej może być bardzo szeroka w zależności od wykonywanych zadań i posiadanych zasobów. Ośrodek realizuje zadania wynikające zarówno z ustawy o pomocy społecznej jak i ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli czynny jest:

poniedziałek od 08.00 - 16.00

wtorek - piątek od 07.00 - 15.00

 

Nasz adres:

ul. Dworcowa 12
62 - 330 Nekla

tel./faks (61) 4386 - 472

tel./faks (61) 4386 - 472

faks (61) 4380-175

Świadczenia rodzinne/fundusz alimentacyjny/świadczenia wychowawcze

tel. (61) 4380-171

e-mail: mgops@gminanekla.pl

NIP: 789 - 148 - 32 - 38

Regon: 632000031

Konto bankowe: 75 9075 0009 1104 4861 0218 3293

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg f51c3c7d1dfef6b14d6dd597b4dda3eb
indeks.png d1718de50e7bde6da1d82a3e92a8f8d7
mocarz.jpg ef581736d8f38662acfeb02c7fae933d
klub senior+ LOGO.png 8b783ffd3f69344d395935df87373720
04_Plakat 50X70 mały.jpg 0b3cdb5fa02b6e69eb9a9ee9b77974f9
handel.jpg 6a25edcaf3fec4b792984dd9d0fdc7e6
czyjesteś.jpg dfcc0177710993ce3d5617d71b16db26
zmień.jpg 0506b4656c8731d1a145ea53071396f7