Nekla - turystyka.nekla.eu

mgops-2.jpg b677643382b563487e8abf6e5d48e36e
Wielkopolska Karta Rodziny
2018-03-15 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Gmina Nekla reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, 2.12.2015 roku przystąpiła do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego. 

 

Adresatami działań w ramach Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” są rodziny 3+.

 

Wielkopolska Karta Rodziny przyznawana jest rodzicom/opiekunom prawnym dzieci prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci i dzieciom w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, a bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. 

 Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny należy składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nekli.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty, która jest dostępna na stronie:

http://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/

oraz

https://www.facebook.com/wielkopolskakartarodziny/

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg 95de86564b28cd08f10e5cc33d459cf2
indeks.png 25d792c9529cfb58f19877e97accb7e6
mocarz.jpg 3ebc8a08b7a17a911352b1d7ce4f076c
klub senior+ LOGO.png 05b68adec7acb8d5efcdb57ef7ed9637
04_Plakat 50X70 mały.jpg fb9a79c49a2d4d8d1424a6b884879577
handel.jpg 5b485fcf6a32e9554293e3fe7260c940
czyjesteś.jpg eb7e4722f8f45bac9966971d06643d1c
zmień.jpg 5dce8b38ad1b71fdaf5d6b2036fea1bc