Nekla - mobile.ntt.nekla.eu

mgops-2.jpg c911bc7a1904421c17bef6de4f4e560e
Wielkopolska Karta Rodziny
2018-03-15 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Gmina Nekla reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, 2.12.2015 roku przystąpiła do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego. 

 

Adresatami działań w ramach Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” są rodziny 3+.

 

Wielkopolska Karta Rodziny przyznawana jest rodzicom/opiekunom prawnym dzieci prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci i dzieciom w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, a bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. 

 Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny należy składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nekli.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty, która jest dostępna na stronie:

http://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/

oraz

https://www.facebook.com/wielkopolskakartarodziny/

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg d89ca9e5b0b5de78b4af7a8f5a4c5910
indeks.png 7a0234e640b72b35ec1dfe57ef4541d3
mocarz.jpg fd21b0c33e78875e29d61da9e6777c02
klub senior+ LOGO.png 14d5c960dd16e9283ab9d3c0cd2739ff
04_Plakat 50X70 mały.jpg 5445dbe35dacf976c890a5b3ea3256cc
handel.jpg 5cc54b20df5cd4e98829ab38bdd9d4c1
czyjesteś.jpg b0ebf99e7553672852a7f054fde6ab99
zmień.jpg 60caa3a93ae79714b32056b39768e541