Nekla - turystyka.nekla.eu

mgops-2.jpg 5e31157d7bf61915e00f4b2994721542
Superwizja
2018-03-05 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Superwizja dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osoby pracujące w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie już od kwietnia 2018 roku będą brały udział w superwizji realizowanej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020. Spotkania będą prowadzone przez superwizorów zajmujących się pracą w obszarze przemocy
w rodzinie certyfikowani przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Grupa specjalistów, która będzie brała udział w superwizji została wyłoniona spośród 238 gminnych zespołów interdyscyplinarnych. Projektem zostanie objętych 36 grup na terenie całego kraju, w tym grupa z Gminy Nekla.

Terminy superwizji:

- 05 kwiecień 2018 r. godz. 10:00-14.30 – Nekielski Ośrodek Kultury,

- 07 czerwiec 2018 r. godz. 10.00-14.30 – Nekielski Ośrodek Kultury.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg 92c69109bbca3c0c051243b3e268c4d7
indeks.png 14d69365938259a80fac59a04dfb0964
mocarz.jpg 39ec80c864092100b3a4a5cc70560a09
klub senior+ LOGO.png 9ce44e849123888b0415b3b4e33bbcb9
04_Plakat 50X70 mały.jpg 34c2b26ee84b4fced56af6cc37298a74
handel.jpg 2d2c9e0568b3afa100c744deffd5afe0
czyjesteś.jpg 775eb5b2f6bafd9f01d6772618c69daf
zmień.jpg c97f8beb21d2f8efb729a0d9bacf06d0