Nekla - turystyka.nekla.eu

mgops-2.jpg b811cb65c22f491407fcfde7b1b5dc3e
Informacje
2014-10-01 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ

PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

 

 

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

 

 

 

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg 41266c04de6e31c6b4a025c662602e0d
indeks.png ac8c45e6a21e867e057b11dea4a01060
mocarz.jpg c1858c058267fa328f55ca1a1c60215c
klub senior+ LOGO.png d4a452f2294891964485aa9c10ce2858
04_Plakat 50X70 mały.jpg be535569d4802efeaa1c49a258488cc6
handel.jpg 630a785dae95991ad5712efdd8fb88d9
czyjesteś.jpg ff7dcea27eefb5f2b1bc9ffbbb2bef8a
zmień.jpg 26bd4ceebffac136cca012e397235f39