Nekla - mobile.ntt.nekla.eu

mgops-2.jpg bbc2d9bcd6997ddeeab3d03f23d18f1d
Dodatek energetyczny
2014-01-09 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;

  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;

  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z póź. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wynosi:

  1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,37 zł / miesiąc;

  2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,810 zł / miesiąc;

  3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,96 zł / miesiąc.

Wnioski o zryczałtowany dodatek energetyczny można będzie pobierać i składać w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nekli.

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg f4e86f2c27fe2054e5f7ad7c3a2ac424
indeks.png a5719bc684bc1926957ad63c9b613c10
mocarz.jpg a1867ddc75d4f79641fdf69dbf5776a3
klub senior+ LOGO.png bbaadfb056189e630ecd5c5b579043ae
04_Plakat 50X70 mały.jpg 665d878cc5a45179f7da8bb6f229d809
handel.jpg d5ab473d533ee802ea2b092783697bb2
czyjesteś.jpg 1b5a5ecd5e15b32ac1e8fa23cf77b76d
zmień.jpg 12da3468a467df04a95954daacf90d41