Nekla - turystyka.nekla.eu

mgops-2.jpg f2073a8a4cb217c9f0357626bcd74d93
DOŁĄCZONE PLIKI
Dodatek energetyczny
2014-01-09 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;

  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;

  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z póź. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wynosi:

  1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,37 zł / miesiąc;

  2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,810 zł / miesiąc;

  3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,96 zł / miesiąc.

Wnioski o zryczałtowany dodatek energetyczny można będzie pobierać i składać w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nekli.

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli informuje, że od dnia 15.10. 2019r. obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku energetycznego. Aktualny wzór wniosku dostępny jest w załączniku.

Weronika Łyskawa

Kierownik MGOPS

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg a4fdd7939f026bf1dfbcfd9dffb6db5d
indeks.png 54a785154dfdc2a600f18e069b938a77
mocarz.jpg 4d0a697460f8569210d4692529e13c7b
klub senior+ LOGO.png a8b58d64b261faa4a3ea58e6b296d98d
04_Plakat 50X70 mały.jpg f1546a76ce6c9a8fa9793a018a21c264
handel.jpg 55edb77c8917c182ee73b822d4978fc5
czyjesteś.jpg 1b66d1fc922b77347fdc86bddd8494b1
zmień.jpg de222943ebc05feab3c0668c6402c13b