Nekla - turystyka.nekla.eu

mgops-2.jpg aff0f9f5facec62ac0bdd101803fdb27
Informacja o nowym okresie zasiłkowym
2019-06-30 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+”

świadczenia z funduszu alimentacyjnego

zasiłki rodzinne

-  specjalne zasiłki opiekuńcze

- „Dobry Start” dla ucznia

 

 będą przyjmowane: 

  • od dnia 1 lipca 2019r. przez internet za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS
  • od dnia 1 sierpnia 2018r. papierowo w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli, ul. Dworcowa 12, (wejście od podwórza).

 

 W okresie zasiłkowym 2019/2020  podstawą przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego będą dochody za rok 2018, przy czym należy uwzględnić zmiany w dochodach członków rodziny, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia złożenia wniosku.  Dokumenty potwierdzające zmiany dochodów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku.

Osoby, które w 2018 r. prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej  do ww. wniosków muszą dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku

Osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego do wniosku muszą dołączyć zaświadczenie od Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji alimentacyjnej za dwa miesiące poprzedzające złożenie wniosku oraz o wyegzekwowanych alimentach w 2018 roku. Kryterium dochodowe od okresu świadczeniowego 2019/2020 wynosi 800 zł/os

Przypominamy osobom otrzymującym świadczenia uzależnione od dochodu, o KONIECZNOŚCI niezwłocznego informowania organu wypłacającego o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na uprawnienie do otrzymywania świadczeń wychowawczych lub rodzinnych takich jak np.: podjęcie zatrudnienia, zarejestrowanie działalności gospodarczej, uzyskaniem prawa do emerytury, renty, prawa do zasiłku dla bezrobotnychpodjęcie zatrudnienia po urlopie wychowawczym, zmiana składu rodziny itp.

Zgłoszenie takich informacji umożliwi uniknięcia sytuacji, w której organ będzie zmuszony żądać zwrotu świadczeń!

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg 7056bf8490db7e4e00b41650fe85b28b
indeks.png b9aaa5c191c6397820b9d52a8073f6c4
mocarz.jpg 8b651e8d443c8c1ee42fb68010e8c851
klub senior+ LOGO.png 1ba7118a60a7d0a6b7b374f2ae99a9c7
04_Plakat 50X70 mały.jpg 30ecf3ac6a7f83366f9f6692bda75467
handel.jpg 0eb206425b4c84fd5470e8b89dd93542
czyjesteś.jpg 1d9fd25e42d3ab22cf142be4a69ac726
zmień.jpg 929eeb3be94ec1adcc5b8c6aa0e1ad4c