Nekla - turystyka.nekla.eu

mgops-2.jpg 8db80ab8450b6afea6644134a7152f3d
Wyższy zasiłek pielęgnacyjny
2018-11-20 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Wyższy zasiłek pielęgnacyjny

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokość świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku dla opiekuna

od 1 listopada 2018 ulega zmianie wysokość otrzymywanego

zasiłku pielęgnacyjnego

W związku z powyższą zmianą, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne po odbiór decyzji zmieniających do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli oraz o przekazywanie informacji zainteresowanym.

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg 0662db12a0ac3937d6fb4b598d6240f4
indeks.png 3111bc0b4a2ad4b8af621678b9683282
mocarz.jpg d1a8c17cc77c6984abb721ee06c6911d
klub senior+ LOGO.png c6b5a74c459f4253c45b6203cf4650d5
04_Plakat 50X70 mały.jpg 902414f8a709eb18785d8deb677ab05a
handel.jpg 6df79771be55f8a0917b3faaaf233872
czyjesteś.jpg 65f9ea4eb1e67196550706dfdcbc7973
zmień.jpg 6a3975a4527eee00784ea0e8820e09dd