Nekla - turystyka.nekla.eu

mgops-2.jpg 4f2deb5121d821bb18c14f257c0bc532
Dzień Pracownika Socjalnego
2018-11-16 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Pracownik socjalny – „zawodowy pomocnik”- pomagający innym rozwiązywać problemy, wspierający w kryzysie i ułatwiający zaspokajanie potrzeb. To pomagający profesjonaliści w wielu dziedzinach. Utrzymują u innych pozytywne postawy i wierzą w sens tego, co robią, by uzyskać efekty swoich działań.

Na barkach pracowników socjalnych spoczywa wiele odpowiedzialnych i wymagających zadań: praca socjalna i udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.

Pracownik socjalny, to nie tylko zawód. To niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują. Pracownicy socjalni to „ specjaliści od pomocy” pracują z ludźmi, po to by wzmocnić ich kompetencje.

(Źródło: B. DuBois, K. Krogsrud Miley „ Praca socjalna zawód, który dodaje sił”, K. Wódz. „Praca socjalna w środowisku zamieszkania”, strona internetowa: https://www.gov.pl/web/rodzina/pracownik-socjalny-zawod-trudny-i-potrzebny )

W dniu 14 listopada 2018 r. podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wyróżniono Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli za aktywność i zaangażowanie oraz współpracę w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Gratulacje przyjęliśmy od Pani Marzeny Wodzińskiej Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz od p.o. Dyrektora ROPS-u Pani Jolanty Kucharzak.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg 6b43f5f670fc0d96f1788f526a6b75dc
indeks.png 583d9db3562b249211eacc4fd796ba7b
mocarz.jpg 3871f2214c44f46a9e98604a42a8c61f
klub senior+ LOGO.png f84a9c0ef968698345ba23e4c63b11cf
04_Plakat 50X70 mały.jpg db46fc86b271a3da381f107d8d2d0c31
handel.jpg 23228412f7305606a3425dc290bc7b10
czyjesteś.jpg accce2b0b9b0bcabbc4eeff1770fa335
zmień.jpg d4bb569a118e7b4a610852a5652bf442